Chính sách kết nối an toàn

Hiện tại trên website Cỏ Ngọt Juice không hỗ trợ mua hàng online và thanh toán online. Vì vậy bất cứ website nào yêu cầu thanh toán online cho dịch vụ mang tên Cỏ Ngọt Juice các bạn vui lòng không thực hiện.

Website Cỏ ngọt Juice không tự động điều hướng khách hàng sang một website khác với bất kỳ lý do nào (redirect). Việc chuyển sang một website hoặc kê social khác ví dụ Facebook, Instagram, Youtube đều được khách hàng chủ động thao tác.

Website Cỏ Ngọt Juice không chủ động thêm bất cứ mã nguồn độc nào ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng cũng như ảnh hưởng đến trình duyệt, thiết bị sử dụng để truy cập website congotjuice.com. Nếu phát hiện cứ cứ loại mã độc nào ảnh hưởng đến bạn vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi thông qua các kênh social hoặc số điện thoại để chúng tôi kịp xủ lý.