Chính sách bảo mật thông tin

Tất cả các thông tin của khách hàng tại Cỏ Ngọt Juice được bảo mật một cách tuyệt đối, chúng tôi không chia sẻ thông tin với bên thứ 3 nào với bất cứ lý do gì. (Trừ các trường hợp giao hàng và trường hợp bất khả kháng liên quan đến pháp luật).

Bảo mật thông tin cá nhân

Những thông tin chúng tôi thu thập của khách hàng bao gồm: Tên, giới tính, số điện thoại, email, địa chỉ nhận hàng để phục vụ cho việc liên quan đến tư vấn mua hàng, giao hàng và các vấn đề phát sinh trong quá trình mua hàng. Tuy nhiên trường hợp xem các thông tin được công khai trên website Cỏ Ngọt Juice, khách hàng không cần cung cấp bất cứ thông tin cá nhân nào.

Thay đổi chính sách bảo mật

Cỏ Ngọt Juice có quyền thay đổi chính sách bảo mật bất cứ lúc nào và sẽ được thông báo công khai trên website và các kênh mạng xã hội.